Stavebné rozpočty

Našim klientom poskytujeme spracovanie stavebných rozpočtov na základe poskytnutej projektovej dokumentácie alebo podla výkazu - výmeru.

  • Poskytujeme ponuku služieb medzi ktoré patri hlavne:

  • -  orientačne ponukove rozpočty 
    -  položkovité rozpočty
    -  ponukový rozpočtet    (HSV,PSV,M)
  • Pre kvalitné naceňovanie stavieb použivame program CENKROS plus s pravidelnou aktualizáciou cien .