Referencie - zrealizovane stavby

Pokiaľ stavebník nie je odborne zdatný, alebo mu jeho pracovná záťaž nedovoľuje časté pracovanie na stavbe ale na druhej strane sú jeho možnosti financovania rodinného domu dobré, odporúčame dať postaviť dom stavebnej firme na kľúč. Rodinné domy na kľúč majú samozrejme okrem vyššej ceny aj veľa výhod. Obvykle rýchlu realizáciu výstavby, vyššiu kvalitu prevedenia odborných stavebných prác, možnosť získať záruku na celú stavbu.